Общо показвания

RETRO-PC-MANIA e място за ревюта и тестове на компютърна техника.

Нашата цел е да ви предоставим възможно най-пълна информация за качествата и производителността на компютърната техника.

Нашата мисия е да покажем и анализираме всички вреди от работата и употребата на компютърна техника и да ви препоръчаме модели с възможно най-малко негативни за здравето влияния.

Предлагаме на вашето внимание богат фото- и видео-материал, резултати от популярни тестови пакети, демонстрираме техниката чрез актуални игри.

Използваме съвременна измервателна техника и методики за отчитане качествата на дисплей, консумация, температура, както и на вредите от ползването им.

Материалите в този блог са само авторски.

Електромагнетизмът в нашият живот

В резултат на бурното развитие на човечеството и неконтролируемото увеличаване на излъчвателите в различни честотни диапазони, електромагнитният фон на цялата Слънчева система е подложен на непрекъснати аномалии.
Интензивността на излъчванията от мобилни телефони, радиотелефони, от микровълнови печки и др. над САЩ е с пъти по-висока от тази над Атлантика. В градовете с население над 1 милион души електромагнитните излъчвания от технически произход превишават 30-70 хиляди пъти естественото излъчване в природата.
Увеличаването на електромагнитните излъчвания води до т.нар. електромагнитно замърсяване. Според оценките на някои експерти, електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30% от всички заболявания.
Това е тревожно, още повече отчитайки и факта, че към момента повече от две трети от населението на Земята (или над 4 милиарда души) разполага с мобилни телефони.
През 1979 г. в Япония е открита първата мобилна мрежа. През 2002 г. абонатите на този вид услуга достигат 1 милиард. През 2005г. лавинообразният ръст в потреблението е налице и е достигнат вторият милиард, а през 2007 г. половината от населението на земята ползва GSM.
По проучване на Международния съюз за телекомуникации се очаква за 2010 г. мобилните потребители да надминат 5 милиарда, а прогнозните данни сочат, че през 2013 г. потребителите на мобилни телефони ще нараснат до 6 милиарда.
И тъй като по официална статистика жителите на Земята са 6.7 милиарда, може би в близките години няма да има човек на планетата, който да не притежава мобилен телефон или пък голяма част от хората ще притежават повече от един.
Излъчване между GSM и ISDN - по време на връзка и без връзка

Според проучване отново на Международния съюз за телекомуникации, Интернет потребителите към момента са около 1.7 милиарда, което е 26% от цялата популация на света.
Научните публикации и дебатите в общественото пространство за вредата от електромагнитите излъчвания и уредите, които са източници на електромагнитни полета придобиват все по-голяма популярност в световен мащаб.
Едва ли има човек, който, давайки си сметка за ползите, да не се съмнява във вредата, която нанасят на човешкото здраве телевизорите, компютрите, микровълновите печки, мобилните телефони, радиотелефоните и т.н.
Заради честотата на използване на тези уреди – продължително и нерядко почти ежедневно, през последните две десетилетия се наблюдава рязко повишаване на заболеваемостта на населението, в т.ч. и сред децата.
В резултат на електромагнитното влияние на тези излъчватели в човешкия организъм възникват редица функционални нарушения, които често само след няколко години водят до патологични нарушения.
Електромагнитните полета най-общо казано са серия от вълни, движещи се с определена честота, която от своя страна определя дължината на вълните.
Електромагнитните полета могат да бъдат нискочестотни/пренасящи електроенергия, при които дължината на вълната е няколкостотин метра, и да преминат до много високите честоти, например ренгеновите лъчи с дължина на вълната, измерена в трилионна част от метъра.

Изследване на проблема с мобилните телефони
Електромагнитните лъчения най-общо се разделят на йонизиращи и нейонизиращи.
  • Йонизиращите лъчения включват ултравиолетовите лъчи, ренгеновите лъчи и гама-лъчите. При тях отделна вълна на лъчение може да разруши химическите връзки между атомите и да предизвика радикални промени в материята, вкл. и в живата.
  • Нейонизиращите лъчения не могат да разрушат химическите връзки. Тяхното действие се изразява по друг начин. Те може да предизвикат топлинен ефект в материите, ако са достатъчно мощни.
Противоречиви научни доказателства твърдят, че използването на мобилен телефон се свързва с повишен риск от мозъчни тумори, особено при използването за период, по-дълъг от 10 години. Въпреки това наличните доказателства не са достатъчни категорични, за да се даде окончателно становище относно рисковете за здравето на човека.
За някои може вредата от GSM излъчвателите да е спорна, но според наши измервания 2.5W на кв. м. до главата на човек са значително повече от "нормалното"

Голяма част от проектите и изследванията в областта на влиянието на телекомуникционите системи и мрежи се финансират от самите компании-производители, а също и от много страни-членки на ЕС, като се съблюдава пълна независимост на учените-изследователи.
Широкото използване на клетъчни телефони и предизвиканият обществен интерес по отношение на потенциалните рискове за човешкото здраве, свързани с радиочестотните полета, излъчвани от тези устройства, е първоизточникът за множеството провеждани изследвания в тази област в различни точки по света вече цяло десетилетие.
Все още никой не се наема категорично да изяви крайна оценка, подкрепена с достатъчен брой изследвания за изключителната вреда от използването на съвременните постижения на цивилизацията под формата на GSM, PC, TV, микровълнови печки и т.н., или пък окончателно да изключи възможните дългосрочни негативни ефекти.
Микровълновата печка е най-големият и опасен източник на електромагнитна радиация у дома с много голяма зона на въздействие

Ние ще представим на вниманието ви някои специално подбрани и обобщени изводи от проведени медицински изпитания в подкрепа както на едната позиция, така и на другата. Изводите и индивидуалния избор ще оставим всеки персонално да направи за себе си.
Европейската комисия има множество програми, обхващащи различни периоди, които се занимават с изследване нивата на излагане на електромагнитни полета и влиянието им върху човешкото здраве.
В резултат са реализирани или са в ход много проекти, голяма част от които засягат употребата на клетъчния телефон и последиците от това. Най-известният такъв проект е т.нар. "Interphon".
Проектът "Interphon" инвестира в проучването дали излагането на електромагнитни полета с радиочестота от мобилни телефони увеличава риска от рак в различни части на главата. Стартира през 2000 г., като се финансира от ЕС и телекомуникационни асоциации. Координира се от Световната здравна организация, Международната агенция за изучаване на рака и се провежда паралелно в 13 страни при използване на едни и същи методи и изследователски инструментариум. Одобрени от проучването, данните влизат в основната информационна банка в Лион, Франция, където се анализират.
Изследвано е население в един регион в определена възраст, като са проучвани конкретни видове рак и са съпоставени данни, получени от самите потребители на мобилни телефони за честота на употреба на мобилната технология и контролно съпътстващо са проучени група хора с аналогична възраст, занятие и пол.
Отчетени са историята на ползването на мобилния телефон, излагането на електроманитно лъчение и други форми на радиация (ренгенови лъчи например), като е взета под внимание и медицинската история на участниците.
Финансирането на проекта приключва през 2005 г., а към момента все още няма обявени официални данни – анализирането продължава. Обществено достояние са само частични резултати и изводи в някои от страните, участнички в проекта, като общият извод е, че проучването не показва повишаване на риск за тумори в мозъка.
Проектът по отношение на пулсиращите полета е друга платформа на научни изследвания на ЕС. Тук са изследвани системи, работещи чрез произвеждането на импулси на електромагнитни полета - пулсиращо електромагнитно поле, което се насочва към човешкото тяло с цел да се установи реакция и да се открият метални и магнитни предмети. Приложението на тези "търсещи" системи (например детектори за метал; скенери за отчитане на стоки) е на летищата, в градския транспорт, в много обществени институции (банки, магазини и т.н.). Целта на проекта по пулсиращите полета е да наблюдава пулсиращите полета на технологиите за системите за сигурност и как те влияят на човешкия организъм при продължително стълкновение с него. В крайна сметка ефектът от проучването е препоръката да се предоставя публично достъпна информация за уредите за системите за сигурност, за да се даде възможност за избор на населението дали да се подлага съзнателно на този вид лъчение.
Проектът Cemfec изследва дали електромагнитните полета, генерирани от мобилните телефони могат да действат, като превръщат химикали в канцерогенни вещества. Експериментът е проведен във финландски университет с участието и на германски, италиански и белгийски учени, както ин виво, (върху мишки), така и ин витро, използвайки лабораторно подготвени клетки в специална камера за облъчване на мишките и клетъчните култури. Експерименталните резултати показват, че излагането на химикали на облъчване с честоти, типични за мобилните телефони, не активира канцерогенното действие, и че облъчването с малки мощности от електромагнитни полета на GSM не го прави канцерогенен.
Проектът Guard експериментира с влиянието на мобилния телефон върху слуха. Проведен е върху мишки, морски свинчета и хора-доброволци, а интересът е по-специално в изучаването на ефекта върху нервните клетки, участващи в слуховия процес.
Партньорите - изследователските институти, университетите и болниците, са от седем европейски страни, а координатор на проекта е Istituto di Ingeneria Biomedica ISIB на Consiglio Nazionale delle Ricerche в Италия.
След опити с общо 490 животни и 550 човека, изследователският екип докладва, че не е открит вреден ефект върху слуха на животните и хората.
Наборът от проведени изследвания в областта на влиянието на мобилните телефони върху човешкото здраве е голям. Част от европроектите са Reflex, Perform-А, Ramp 2001 и т.н. И макар че всеки от тях е концентриран върху конкретен аспект от изследвания, общото е, че проучват влиянието на мобилните телефони и електромагнитните излъчвания от тях върху нарастване риска от рак, провокиране ускорено появата на предтуморни образувания, прекъсване на ДНК-връзки и промяна в развитието на клетъчно ниво.
Хроничното излагане на GSM или подобен сигнал не стимулира развитието на тумори на млечната жлеза. Този извод е в резултат на направени три изследвания върху плъхове от учени в център за научни изследвания в областта на медицинските и природни науки, Тюбинген, Германия. Установено е, че има повишен риск от левкемия или лимфома. Общите резултати от трите проучвания са, че радиочестотното облъчване на мобилните телефони няма статистически значим ефект по отношение на наблюдаваната туморна латентност.

Другите излъчвания
Мощни източници на лъчения с голям обхват са WiFi рутерите, особено по-скъпите модели с много антени

Влиянието на електромагнитните полета от електроуреди и техника (не само от мобилни телефони) се отразява върху целия жив организъм.
При проведен експеримент с плъхове в американска лаборатория, на които в съседната стая поставили най-обикновен телевизор, бил отчетен драстичен спад в темпа на размножаването им.
Без телевизор самката раждала средно по 12 плъхчета, но при включен уред се раждали само две плъхчета, които в повечето случаи загивали (изследването е от руско списание "Знание – сила").
Не малък е ефектът от електромагнитните полета, създавани от компютъра. Мониторът е най-опасната част от компютъра. Той облъчва потребителите си с рентгенови и електромагнитни лъчи.
Но докато рентгеновото лъчение от него е малко и не превишава естествения радиационен фон, то неговото електромагнитно въздействие върху живия организъм съвсем не е за пренебрегване.
Натоварват се нервната, сърдечно-съдовата система, костната система, дори имунитетът отслабва. И все пак от компютъра най-силно страда зрението. Човек не е пригоден да възприема компютърната картина.
А изображенията върху монитора са много по-различни от естествените картини, те се състоят от милиони точки, светещи и трепкащи през определени интервали от време. Така компютърният монитор подлага човешкото зрение на голямо напрежение.
През последните години все по-актуални стават изследванията за влиянието на статичното електричество върху човешкия организъм. Хората все повече се обграждат с електроуреди, включени в контакта.
Влиянието на електростатичното поле може да предизвика раздразнение, потиснатост, дори може да доведе до депресия. Затова трябва да се изградят навици, които да намалят влиянието на електромагнитните полета върху нашия организъм.
Като започнем от радиото, телевизора, видеото, телефона и преминем към компютъра, скенера, факса, ксерокса, хладилника, микровълновата печка, тостера и други, всеки от тези уреди влияе на нашите клетки, макар и с неголемите магнитни излъчвания.
Интересно е, че напрегнатостта на електромагнитното поле намалява с отдалечаване от източника на полето и то може да бъде преградено от стени, сгради и други материали.
Напрегнатостта на магнитното поле също намалява с отдалечаване от източника на полето, но то не се прегражда от стени и сгради, освен ако не са железобетонни.
Концентрацията остава основен проблем. Близостта до големи излъчватели или приемници е безспорен фактор за увеличение на фоновото замърсяване.
Дали и как ще се отрази - зависи от странични влияния; все пак това са вълни и подлежат на улавяне, пропускане и заглушаване, но големи рутери, клетки на джиесем оператори и високоволтови кабели ще си останат зони на повишен риск.
Друг проблем е фактът, че вълните просто не признават кадастралната скица. Изключете всички уреди в дома си, свийте се в ъгъла... Пак не сте в безопасност. Лесно може да се окаже, че случайно поставено устройство на съседа концентрира у вас повече вълни, отколкото три ваши, които стоят включени.

Заключение
Борбата не е с параноя или с химера. Единствената цел могат да ни бъдат точните изследвания и правилните стандарти. Какво да се прави – всеки решава сам.
Няма да коментирам къде да държите уредите си, дали да стоят включени в контакта постоянно, дали да четете инструкциите за употреба и съхранение, дали да давате на децата си в процес на растеж и развитие мобилен телефон, дали да ограничавате престоя пред компютъра.
Предписания от подобен род са превзели интернет пространството. Важното е да сте информирани за евентуалните последици от всяко ваше действие или бездействие.
Накрая искам само да кажа, че интересно или безинтересно, вредно или безвредно – всеки сам прави избора си. Интересен е фактът, че и след толкова години, от Interphon все още се очакват резултати. И че мобилните клетки, безжични рутери и високоволтови кабели са навсякъде.
А изследвания с поне доверителен резултат – никъде. Индустрия, за която трилиони долари са джобни пари, и до днес не е провела сериозни публични изследвания на вредата от електромагнитните излъчвания, които ще й струват хиляди долари, а ако използва базата и лабораториите си – може би дори и съвсем нищожна сума.
Правителства, прибиращи данъци от този сегмент, не предприемат нищо, нито дори изчисления за здравословни стандарти. Едно изследване казва, че всичко е наред, друго, че нещата са много опасни.
Разбира се ние сме екип, който не вярва на данните изнесени от производителите. Затова решихме да направим няколко замервания покрай най-често използваната техника с цел да проверим колко вредна е тя за нас.
За целта използвахме уреда, който е показан на снимките.
Автор: Тодор Лелеков (стажант в RMania, младши експерт) Фото: Кънчо Драгнев

Видеодемонстрация на някои от измерванията:


Този материал е част от новата ни концепция за ефективна технологична среда, свързана с констатация, анализ, препоръки, решения и реализация у дома, в офис или в голяма фирма. 
Чрез тази технологична медицина реално ще се подобри ефективността на работа, здравето на работещите сред компютърна техника, пълноценността на почивката.
С наши методики с този и други уреди можем да установим най-вредните източници на лъчения у дома и в офиса, да разположим на оптимално безопасно място най-необходимите от тях, да установим кои излъчватели влизат в конфликт едни с други, има ли външни полета (съседи, GSM клетки, естествена радиация), които трябва да бъдат коригирани.
Друга компоненти на нашата реална трудова медицина са анализ и решения на качеството на изображение и светлината от монитори и лаптопи, пълноценността на осветлението в дома и офиса, наличие и елиминиране на пулсации, осигуряване на правилно разположение на периферните източници на светлина, вграждане на източници с възможно най-пълен спектър на светлина.
Още компоненти на правилната работна среда, които анализираме са шум, ергономика, качество на питейната вода и хранителни навици на персонала.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Желателно е коментарът да е по темата и да е написан на кирилица.

Най-четени за последните 30 дни