Общо показвания

RETRO-PC-MANIA e място за ревюта и тестове на компютърна техника.

Нашата цел е да ви предоставим възможно най-пълна информация за качествата и производителността на компютърната техника.

Нашата мисия е да покажем и анализираме всички вреди от работата и употребата на компютърна техника и да ви препоръчаме модели с възможно най-малко негативни за здравето влияния.

Предлагаме на вашето внимание богат фото- и видео-материал, резултати от популярни тестови пакети, демонстрираме техниката чрез актуални игри.

Използваме съвременна измервателна техника и методики за отчитане качествата на дисплей, консумация, температура, както и на вредите от ползването им.

Материалите в този блог са само авторски.

Консумацията на компютрите и атомните централи

Компютърът е един от скритите големи консуматори в домакинството. Но и той, както всяка друга техника става все по-ефективен и икономичен. От друга страна всяко семейство все повече нараства броя на компютрите, лаптопите, мониторите, принтерите и друга компютърна периферия тъй като компютърът се е превърнал в индивидуален комуникационен и развлекателен възел за всеки член на семейството.
Един компютър (с монитор и периферия) може да консумира за час от 150W до 400W енергия. Това е много по-малко от консумацията на големите консуматори в домакинството, каквито са климатик, пералня, бойлер или кухненска фурна, но компютърът работи поне 6 часа на ден, а често и повече. При стойност от около 20ст./киловат час само един нормален компютър с монитор и периферия може да консумира месечно поне 10-15лв.
Тенденцията обаче е за намаляване на общата консумация на компютърната техника, колкото и да се увеличава броя и в домакинството.
И още нещо в полза на новите технологии: нищо в природата не се губи и съвременните отоплителни уреди отчитат топлината от компютърната техника и автоматични редуцират консумацията си.

Нова атомна (ядрена) централа?

Изследвайки консумацията на компютърната инфраструктура в дома няма как да подминем една актуална тема за България, а именно необходимостта от нова атомна (ядрена) централа.
Вместо да пиша всеки път "ядрена" в скоби, ще направя важно уточнение за вида на централата. В споменаваните централи се генерира топлинна енергия на базата на атомен разпад. Ядрената централа донякъде предполага използване на ядрен синтез (термо-ядрена реакция), какъвто протича в Слънцето и водородните бомби. Въвеждането в експлоатация на централа основана на термо-ядрен синтез през 2012-2013г. е научна фантастика, защото съществува само в експериментален стадий.
Възможно е обаче да се възприеме може би по-правилната формулировка за двата вида ядрени процеси: ядрен разпад и термо-ядрен синтез. От тази гледна точка централата наистина би могла да се определи и като ядрена (ЯЕЦ), а защо не и като уранова (УЕЦ). Но в България вече имаме Атомна Електрическа Централа (АЕЦ "Козлодуй") и е редно така да наричаме централите от този тип.
В момента текат дебати и се очаква референдум по въпроса да сме първата държава в света с един АЕЦ и един... ЯЕЦ.
Зад привидния спор за АЕЦ или ЯЕЦ компетентният човек може да погледне в близкото бъдеще, където се предвижда използването на термо-ядреният синтез като най-модерна енергийна технология, в която няма вредни отпадъци и използване на радио-активни материали, тя работи с вода. Термо-ядренате централи са бъдещето на световната енергетика, но изискват огромни финансови и научни инвестиции. Франция, начело на международен консорциум ще изгради (завърши) първата термо-ядрена централа през 2018г. и това е събитие, което ще промени световната енергетика.
Термо-ядреният реактор по проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), който се изгражда във Франция

Това също е ядрена енергетика, за развитието на която ще се изкажем цели 5 години преди реалната и поява. Ако сега кажем "не" на ядрена енергетика, дали в бъдеще не трябва да правим преразглеждане на позицията си? Случайно ли е изменението на въпроса от атомна към ядрена централа?  
Абстрахирайки се от филологическата и може би научна неиздържаност на определението за вида на централата е ясно, че в момента става въпрос за необходимостта от втора атомна централа.
Необходимостта от изграждането на централата е спорна с оглед на следните вътрешни предпоставки:
 • В България има немалък излишък от скъпо добивана електро-енергия. Няма пазар за излишъците, а и да се намери някоя държава с временен недостиг, електро-енергията ни  трябва да продава на себестойност или под нея, тъй като вътрешния монопол на скъпо добивана енергия не означава нищо на свободния международен пазар. Дори нямаме инфраструктура за износ на енергия, а няма такава поради липсата на желаещи за внос от нас. Все едно да обсъждаме необходимостта от електрокари някъде по света, е да имат нужда, но не и от нашите; 
 • Страната ни икономически, технологично и образователно е най-изостанала в ЕС (и не само). С оглед на това толкова рискова и наукоемка енергийна промишленост е "на гол тумбак, чифте централи"; 
 • Въпреки всичко България се развива, а неефективните технологии като акумулиращата печка, калориферът, чушкопекът и античният бойлер с 50% загуби са в далечното "светло" минало. Новото строителство има много по-добра изолация и по-малко загуби, а дори и старото строителство се модернизира с нови материали. Все повече домакинства се топлят на газ, а не на ток и тенденциите в бъдеще е това да обхваща все повече домове; 
 • Централата се предвижда да се изгражда в доказано земетръсна зона; 
 • Новата АЕЦ ще се изгражда по технологии на държава, която няма актуална наука и конкурентна индустрия. 
Външните фактори и технологични тенденции също не са в полза на нова атомна централа:
 • Супер държави като Япония и Германия са на път да се откажат от атомна енергетика и развиват алтернативи. Атомната енергетика се определя като архаична, рискова и прекалено скъпа с оглед извеждането и от експлоатация и съхраняване на радио-активни отпадъци; 
 • Наличието на големи находища от евтино добиван шистов газ променят енергийната политика на цяла Европа и правят изграждането на мощни енергийни центрове ненужно. Много по-ефективно е изграждането на евтини локални мини-централи, с което се минимизират загубите от пренос и трансформация; 
 • С оглед развитието на нови технологии, самозадоволяващите се откъм енергия домакинства престават да бъдат обект на футурологични мечти. Все повече домакинства са в състояние да ограничат зависимостта си от енергийните монополи чрез слънчеви колектори, фото-волтаични елементи, вятърни генератори и др.; 
 • Консумацията на електроенергия спада поради значителните подобрения в технологиите на консуматорите и ограничаването на загубите;
 • Увеличаване на енергийните мощности са необходими в развиващи се като промишленост и увеличаващи се като население държави. В България има точно обратната тенденция: изчезваща тежка промишленост и демографски срив;
 • ЕС е сложна политическа и икономическа структура, която не търпи компромиси. При следваща голяма атомна авария е много възможно ЕС да наложи мораториум върху използването на "мирният атом" и тогава, който строи централи може да си ги бие в главата още преди да ги е въвел в експлоатация.
Относно цената на атомната енергия

Атомните централи са стратегически обекти, които държавите строят не от икономическа целесъобразност а от стремеж към грандомански престиж, гео-политическа тежест или желание да имат под ръка суровини за военно приложение.
Енергията от атомните централи е привидно евтина, защото калкулирайки цената на добива и обогатяването на уран, съхраняването на радиоактивните отпадъци и предстоящото след години извеждане от експлоатация излиза, че не съществува по-скъп, неефективен и опасен добив на енергия. Обслужването на атомна централа е като издръжка на втора армия: голям контингент от учени и специалисти, работещи само в тази област, нови институти и факултети на държавна издръжка, цял затворен град около централата, където всичко е "безплатно" поради това, че населението му живее в рискова зона, повишени мерки за сигурност, аварийни екипи.
Спекулира се активно, че ако не построим тази централа, цената на тока ще скочи с няколко стотинки, защото ще внасяме енергия отвън. Това не е вярно, защото изостаналата ни енергетика със сигурност ни предлага по-скъп продукт от енергията, която ще внесем от развита държава с модерна енергетика.  Само в електро-преносната ни и преобразуваща мрежа има толкова колосални загуби, че умерени инвестиции в модернизация значително ще намалят стойността на енергията, както и ще редуцират необходимостта от евентуално нарастване на мощностите.
Но и да е вярно, че има нужда от внос и прекупвачите у нас да си вземат своето от евтината външна енергия, предпочитам да плащам малко повече, но да знам, че ако има авария на атомна централа, то това няма да е в България.
Много от нас помнят Чернобил, а всички помним какво стана в Япония. Дори АЕЦ "Козлодуй" на няколко пъти е бил на косъм от сериозни инциденти, а втора централа от същи тип в нестабилна зона увеличава многократно риска.
Последиците от радиоактивна авария са толкова тежки, че малка България би трябвало да фалира, влагайки стотици милиарди долари за обеззаразяване на огромна територия, или да изсели населението си в Антарктида например. Искате ли да се лишите от държава, защото месечно може да ви се наложи да плащате 5лв. по-скъпа електроенергия? 

Ще има ли нова атомна централа в България?

Отговорът на този въпрос е лесен, ако проследим реакциите на:
 • ЕС, който би реагирал остро на реално желание на изостанала държава да строи опасна централа в земетръсна зона със технологии от времето на Студената война. ЕС не реагира, защото вероятно няма спрямо какво; 
 • Румъния би реагирала възпиращо на такъв безумен проект, който застрашава сигурността и туризма и; 
 • Русия явно е незаинтересована да коментира централата, която уж изгражда. Всъщност всичко, което се "случва" в Русия по отношение на изгражданата от тях централа се случва единствено и само в нашите медии. 
Явно цял свят знае, че атомна централа в България нито се планира да се строи, нито има кой да разреши това да се случи. Това е най-големият политически блъф в съвременната ни история, който цели отклоняване на общественото внимание от вътрешните проблеми, а може би и целенасочено облагодетелстване на някои политически и икономически субекти.

Съвети за намаляване сметките за ток и необходимостта от нови централи

Покрай тестовете на компютърна и сродна и техника ние станахме специалисти по изследване на консумацията. Минимизирането на месечните ни сметки за офиса и магазина също ни позволяват да дадем полезни съвети за икономии.
Преди съветите обаче ще ви демонстрираме как отчитаме консумацията:
    
Не всеки може да си позволи скъпият уред за измерване на консумация на UNI-T, но мрежовият монитор до него е достъпен за всеки и сравнително точно отчита консумацията.
Много често електро-разпределителните дружества действат недостатъчно прозрачно и се подозират в надписване на сметки. В този случай за мониторинг на реалната консумация ще ви помогне този достъпен безжичен уред:
Често обаче за високата сметка в домакинството са виновни не електро-разпределителните дружества, а липсата на знания и култура за икономия на енергия. Което не е причина да искаме нови атомни централи.
Предлагаме ви няколко съвета, чрез които значително може да ограничите консумацията на домакинството:
 • Ел. крушки често са най-големият консуматор в домакинството, особено ако те са с нажежаема жичка или халогенни. Сметката за месец: 7 (броя крушки) х 5 (часа работа) x 75 (Вата) / 1000 (Киловат) х 0.20 (лв.) х 30 дни = 15.75лв. С флуоресцентни лампи (11W) ще намалите сметката на 2.31лв./месец, а с LED лампи - още повече. LED лампите обаче все още са скъпи и мало-мощни и не оправдават първоначалната си инвестиция. Флуоресцентните лампи са достъпни, но трябва да се подходи разумно към избора им, защото прекалено евтините са с малък ресурс и с отвратителна светлина. Отлично качество на разумна цена има комплектът от 3бр. икономични лампи в ИКЕА. Не ползвайте флуоресцентни лампи на стълбищни автомати или в комбинация с PIR датчик, защото ресурсът им при многобройно стартиране/гасене е по-нисък от този на крушка с нажежаема жичка. За такива цели ползвайте LED или CREE лампа/прожектор. Възможно е да ползвате в случай на многобройни стартирания и флуоресцентни лампи с плавен старт;
 • Компютърът може да бъде много икономичен при работа под Windows 7 и подходящи настройки на Power Options. При няколкодневна работа без рестарт, компютърът се "ошашква" и е възможно да загуби способността си за пестене на енергия, оставяйте го при това положение ръчно в Sleep. Имайте предвид, че мониторът е голям консуматор, освен ако не е с ужасната LED подсветка. Консумацията на монитора зависи от нивото на яркост;
 • Най-големият консуматор в едно домакинство често е вентилаторната печка. Имайте предвид, че повечето деца са пристрастени към звука и топлината от този уред и са в състояние да ви убедят, че им е студено без това да е вярно, затова погледнете към стайният термометър. Само при 5 часа дневна работа вентилаторна печка ще ви докара месечна сметка от 60лв. Ако имате нужда от помощно ел. отопление, по-добрият избор е конвекторният панел;
 • Изборът на начин за отопление е ключов за бюджета на домакинството. Забравете за архаичното парно, по-добре да се топлите с ток, но не и да сте обект на рекет за една отживелица. Електрическите уреди често изсушават въздуха, разходват много енергия и като цяло не са ефективни. За отопление и осигувяване на топла вода няма нищо по-добро от локалното газово отопление. Но и при него има тънкости за икономии, в противен случай лесно се достигат месечни сметки от над 200лв. за апартамент около 100кв. м; 
 • За да планирате ефективно отоплението и охлаждането в дома много ще ви помогне елементарна метеостанция с външен датчик и краткосрочна прогноза за времето. Не винаги е оправдано да инвестирате в скъп такъв уред с отчитане на налягане, скорост на вятъра и ниво на валежите, но лично аз съм го направил. Препоръчвам ви уредите на TFA: евтини, надеждни и точни. Нормална стайна температура е 21-23 градуса, а лятото се живее добре до 27;
 • Ще подпомогнете много работата на климатика в отопление и охлаждане чрез обикновен вентилатор на стойка или най-добре таванен вентилатор в обратен режим на работа;
 • Качествен перилен препарат и правилното му дозиране ще ви позволят да перете почти без необходимост от подгряване на водата;
 • Не поставяйте топли храни в хладилник, защото топлинната машина така разходва много повече ток;
 • Изолирайте добре жилището си, това ще намали консумацията и за отопление, и за охлаждане. И това важи не само ако сте на квартира, но и ако имате ново жилище. Новите сгради с времето се слягат и разместват (особено при земетресения). Флакон силикон може да свърши чудеса с изолацията около дограмата. Лично при мен отоплението драстично се подобри с поставянето на изолационна четка под входната врата.
Ако всеки от нас спази само част от тези съвети, няма да имаме нужда не само от нова атомна централа, но вероятно ще закрием няколко ТЕЦ-а.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Желателно е коментарът да е по темата и да е написан на кирилица.

Най-четени за последните 30 дни