Общо показвания

RETRO-PC-MANIA e място за ревюта и тестове на компютърна техника.

Нашата цел е да ви предоставим възможно най-пълна информация за качествата и производителността на компютърната техника.

Нашата мисия е да покажем и анализираме всички вреди от работата и употребата на компютърна техника и да ви препоръчаме модели с възможно най-малко негативни за здравето влияния.

Предлагаме на вашето внимание богат фото- и видео-материал, резултати от популярни тестови пакети, демонстрираме техниката чрез актуални игри.

Използваме съвременна измервателна техника и методики за отчитане качествата на дисплей, консумация, температура, както и на вредите от ползването им.

Материалите в този блог са само авторски.

Правила за коментари

Блогът "RETRO-PC-MANIA" държи на качеството, толерантността, конструктивният диалог и затова се въвеждат следните правила за коментари под статиите:

1. Коментари, които не са свързани с темата, под която се пишат няма да бъдат одобрени за публикуване;

2. Всички коментари трябва да бъдат написани грамотно, смислено и на официалната азбука и език в България. Коментари, написани изцяло с ГОЛЕМИ (истерични) букви и използващи ненужно голям брой препинателни знаци (удивителни, въпросителни и многоточия) също няма да бъдат толерирани;

3. Коментари от ново-създадени профили, имат по-нисък приоритет за публикуване, освен ако не съдържат коментар или анализ по същество, запитване или аргументирано посочване на неточности в публикацията;

4. Предимство имат коментари от утвърдени профили, съдържащи име на автора, негови възгледи и интереси;

5. Коментари от автори, с публикуван и поддържан блог ще бъдат допускани при всички положения, защото авторите им носят отговорност за твърденията си чрез своя разработен блог и профил;

6. Коментари, съдържащи цинични и обидни обръщения към авторите няма да се публикуват. Ако авторът им се представи с реално име и утвърден профил и/или блог и не се изполват вулгарни изрази, мненията могат да бъдат публикувани, дори и ако съдържат явни нападки към авторите на блога;

7. Определения към компютърната техника за ниско качество и лошо състояние от неопределени хора и без аргументи няма да бъдат одобрявани. Нашите аргументи са богат снимков и видео-материал (от предлаганата техника), тестови резултати, линкове за спецификации и ревюта към чуждестранни сайтове;

8. Всички коментари подтикващи към насилие, криминални престъпления, пропаганда в полза на религиозни секти, политически партии, нацизъм, фашизъм, комунизъм и др. престъпни политически режими, няма да бъдат допускани за публикация.

Предложения и възражения относно правилата за коментари се приемат на: retropcmania@gmail.com

Най-четени за последните 30 дни